Vad är en bra tryckfil?

Logotyper och texter bör vara vektoriserade. Filformaten heter lämpligen EPS, AI eller PDF.


Vad är då en vektoriserad fil?

Vektoriserade filer är uppbyggda av linjer och kurvor, istället för punkter, det innebär att man kan förminska och förstora bilden utan att den blir synbart pixlig eller förstörd. Man sparar dessa filer som speciella filformat i exempelvis programmet Abobe Illustrator, filformatet brukar heta EPS, AI eller PDF. Vektorgrafik används framförallt för att få skarpa och tydliga kanter och konturer på texter, logotyper mm. Nackdelen med vektorgrafik är att den inte kan användas till fotografier eftersom de innehåller för mycket färginformation.


Bilden till vänster samt den i mitten visar vektoriserade filer, den till höger är en pixlig bitmappsbild.


Hur vektoriserar jag text?

Vektoriserade filer är uppbyggda av linjer och kurvor, istället för punkter, det innebär att man kan förminska och förstora bilden utan att den blir synbart pixlig eller förstörd. Man sparar dessa filer som speciella filformat i exempelvis programmet Abobe Illustrator, filformatet brukar heta EPS, AI eller PDF. Vektorgrafik används framförallt för att få skarpa och tydliga kanter och konturer på texter, logotyper mm. Nackdelen med vektorgrafik är att den inte kan användas till fotografier eftersom de innehåller för mycket färginformation.


Bilden till vänster samt den i mitten visar vektoriserade filer, den till höger är en pixlig bitmappsbild.

Vad gäller vid digitaltryck/fotobild i 4-färg?

Det första som gäller vid 4-färgstryck (foto eller bilder med skuggor/toningar) är att bilden måste hålla minst en upplösning på 300 dpi.


Vad innebär 300 dpi?

Detta gäller bilder av t.ex. formatet JPG.

Förkortningen står för dots per inch/punkter per tum, ett modernare namn är ppi.

Det är ett mått på digitala bilders upplösning, ett mått på detaljrikedomen i en bild. I allmänhet ger en bild med högre upplösning bättre tryckkvalitet.


Är upplösningen för låg kan vi se pixlarna och vi uppleva rutnätet i den digitala bilden. Är upplösningen för hög tar bilden upp onödigt stort lagringsutrymme. Här är resultatet av olika upplösningar. Du kan se förhållandet mellan bildstorlek och upplösning i dialogrutan Bildstorlek i Photoshop.