OEKO-TEX

OEKO TEX är en internationell märkning av textila råvaror och kläder. Produkterna får inte innehålla några hälsofarliga ämnen - Trygg Textil. Labbtesterna omfattar förbjudna ämnen, hälsovådliga kemikalier samt ämnen som misstänks vara hälsoskadliga. Testerna utförs endast av auktoriserade och oberoende laboratorier. OEKO TEX är en garanti för att produkterna stämmer överens med REACH, ett direktiv från EU. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).