Fairtrade

Fairtrade är en internationell märkning som bekämpar fattigdom genom rättvis handel. Fairtrade certifierar bomullen i plaggen, bomullsodlaren är garanterad ett minimipris för sin bomull som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Bomullsodlaren får även en extra premie som kan investeras i skola, sjukhus, vattenbrunnar m. m. Fairtrade har också kriterier för demokratifrågor och krav på organisationsrätt. Barn ska ha möjlighet att gå i skolan istället för att arbeta. All bomull kommer från Fairtrade-certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net