2 GB – 128 GB

USB minne

USB-minne med tryck

USB-minne med tryck finns i en mängd innovativa och smarta modeller i olika storlekar.

Hittar ni inte det ni söker?

Ring oss 08-441 05 00

Chatta och få svar direkt

kundservice@relationreminder.se

USB

Universal Serial Bus (USB) är en standard för en snabb seriell databuss.

USB utvecklades under första halvan av 1990-talet gemensamt av de ledande leverantörerna inom telekom- och persondatorindustrin. Tillsammans med Firewire slog USB igenom mot slutet av 1990-talet som en mer flexibel ersättare för serie- och parallellportarna samt i viss mån även för SCSI.

Både Firewire och USB kan hantera fler enheter än vad som är praktiskt för en hemanvändare att använda (127 st för USB). Skillnaden ligger i hur enheterna kopplas samman. Firewire använder oftast en kedja medan USB kräver en port per enhet. Varje port kan emellertid delas med ett nav, en så kallad hub, och bildar alltså en stjärnnätstruktur. Både Firewire och USB har blivit vedertagna standarder och återfinns idag på x86-PC, Mac och Sun.

Vanliga användningsområden för USB är att överföra information mellan dator och: Skrivare, digitalkameror, externa lagringsmedia (tex hårddisk eller USB-minne), GPS, tangentbord och datormus.

USB-portar tillhandahåller en matningsspänning på 5 volt DC (med en tolerans på ± 0.25 volt för att fungera korrekt) och lämnar upp till 500 milliampere (USB 3.0 kan dock leverera upp till 900 mA). Det har utvecklats mindre vardagsredskap som använder USB-kontakten som strömkälla, exempelvis små dammsugare som är avsedda att rengöra tangentbord och små värmeplattor som används för att värma kaffe. Vissa hårddiskar och 3G-modem överskrider dock strömbegränsningen på 500 mA i det tysta vilket kan leda till problem. Det finns standardiserade sätt för enheter att be om tillåtelse att dra upp till 5 ampere och att höja spänningen upp till 20 volt, om spänningskällan stödjer det. Detta används för laddare och liknande.