Prismatchning

Hittar du samma produkt till ett lägre pris på annat håll så matchar vi detta pris. Prismatchning gäller produkter som erbjuds av svenska företag på webbsida eller i trycksak. Anspråk på prisnedsättning måste göras före beställning.BRANDS